Középtávú Logisztikai Stratégia

Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2012-ben kezdeményezte a következő tervezési időszakra (2014-2020) szóló logisztikai stratégia összeállítását. Ebben partnerre talált a Nemzeti Gazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztályában, aki a háttér intézményeként működő IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízta meg a munka elkészítésével. Időközben megszületett az 11576/2013 (III.28) számú kormányhatározat, amely felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy 2013. május 31-i határidővel készítse el a magyar logisztikai ipar középtávú logisztikai stratégiáját

Az IFKA koordinálásával a LEF-ben működő szakmai szervezetekből alakult munkacsoport számos konzultációt tartva egyéb érdekelt külső szakértőkkel a kívánt határidőre elkészítette a stratégiai dokumentumot

Az elkészült stratégiai dokumentumot a Nemzetgazdasági Minisztérium a szükséges tárcaegyeztetések után a Kormány elé terjesztette, és a 2013 szeptember 18-i ülésen az alábbi határozatot hozta:

A Kormány a logisztika ágazat teljesítményének növelésére irányuló célkitűzések elérése érdekében

a) megtárgyalta és elfogadta a "Logisztika ágazat szakpolitikai stratégia (2014-2020)" című dokumentumot (a továbbiakban: stratégia),

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a stratégia alapján készítsen akciótervet a 2014. évre vonatkozóan, és vizsgálja meg a közösségi források bevonásának lehetőségét a stratégia akciótervében foglaltak végrehajtása érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. október 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert a stratégia jelentés formájában történő éves nyomon követésére és értékelésére,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2015. április 31., azt követően évente

d) felhívja az érintett minisztereket a stratégia megvalósításában történő részvételre és együttműködésre.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: folyamatos