Céljaink, eszközeink

A magyar gazdaság versenyképességének javítása (tranzakciós költségek csökkentése, a magasabb vevő-kiszolgálási színvonal, a gazdaság nagyobb belső rugalmassága)

•  A gazdasági növekedés elősegítése

Az áthaladó áruáramlatokhoz kapcsolódó beruházások idevonzásával

- Szolgáltatások exportjával (a logisztikai piacon minél nagyobb részesedés, a hazai logisztikai szolgáltatók versenyképességének növelése) 

A természeti, a gazdasági környezet, illetve a társadalom számára okozott negatív externáliák minőségi csökkentése


Aktualitások


Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) Kormányhatározat feladatul szabja egy olyan javaslat kidolgozását a Kormány számára, amely lehetőséget teremt a GINOP forrásaiból vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására. Célunk, hogy a GINOP érintett (1;2;3;6) prioritásaiban megjelenő gazdaságfejlesztési törekvések, az innováció vezérelt gazdaság egyidejűleg újítsák meg a teljes gazdasági, üzleti környezetet úgy, hogy egyidejűleg meg tudjon felelni a versenyképességgel és a foglalkoztatással együtt járó kihívásoknak.

Terveink szerint a komplex program az alábbi fejlesztési célokat kezeli integráltan:

- egyidejű kapacitásbővítés és technológiai korszerűsítés, magas hozzáadott értékű tevékenységek ellátása;

- differenciált foglalkoztatás bővítés, kompetencia-fejlesztés;

- kutatás-fejlesztési potenciálok kiépítése, termék és technológiai K+F együttműködések, valós gazdasági igényekből levezethető prototípusfejlesztés;

- piacfejlesztés, nemzetközi együttműködés, és piaci megjelenés fejlesztése, hálózati szinergiák kialakítása,

- a folyamatok automatizálása, korszerű vállalati IT megoldások bevezetése.

A vállalatok komplex fejlesztéseinek támogatására irányuló koncepció előkészítése megkezdődött, jelenleg zajlanak az egyeztetések a GINOP 1;2;3; és 6-os prioritásainak szakpolitikai felelőseivel.

Annak érdekében, hogy felmérhessük az Irinyi Tervben megnevezett, kiemelten fejlesztendő 7 ágazatban működő cégek fejlesztéseihez szükséges forrásigényeket, készítettünk egy kérdőívet, amelyet kérem szíveskedjenek partnereiknek és tagvállalataiknak továbbítani.


Logisztikai körkép

2016. I. félév

A Logisztikai Egyeztető Fórum nemcsak Magyarországon, de nemzetközi viszonylatban is szinte egyedülálló szerveződés, a logisztikában érdekelt hazai szakmai szervezetek együttműködése. A Fórum 10 éve működik, s ezalatt kezdeményező és aktív szerepet vállalt a logisztikai szakma véleményének kifejtésére, elsősorban a tágabb gazdaságfejlesztési kérdésekben.

A LEF most úgy döntött, hogy feleleveníti a 2008-ban indított kezdeményezését, és rendszeressé tesszük Logisztikai Körkép kiadványunkat. Célunk, hogy kihasználva a LEF tagszervezetében meglévő jelentős szellemi kapacitást, negyedévente jelentetjük meg azokat az elemzéseket és a LEF tevékenységét bemutató álláspontokat, amelyek az adott időszakban leginkább aktuális trendekre, tényekre hívja fel a figyelmet. Nem mindent átfogó elemzésre, hanem az aktualitások fókuszba állítására törekszünk.

Szakmai összefogás a logisztika érdekében